logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 15 februari 2016

 

Afgelopen periode hebben wij van meerdere kanten reacties gekregen op de notitie Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2017 en de implementatie daarvan. Er is veel steun uitgesproken over de visie en ook de nodige zorgen over de implementatie en het tempo daarvan.

In aansluiting op de mail die u op 3 februari ontving willen wij u hierbij informeren over de voortgang van het proces richting Inkoop Specialistische Jeugdhulp 2017.

Op 3 februari heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg (PHO) jeugdhulp met de uitgangspunten van het inkoopproces specialistische jeugdhulp 2017 ingestemd en aan de 14 samenwerkende regiogemeenten gevraagd om de implementatie nader uit te werken.

Daartoe is op 4 februari een projectorganisatie gestart waarin medewerkers van de 14 regiogemeenten in vier werkgroepen  het inkoopproces en de implementatie daarvan verder uitwerken richting besluitvorming door de wethouders op 6 april 2016. Hierbij worden alle inhoudelijke, juridische en bedrijfsvoeringskwesties meegenomen.

Voorbereidingen

De voorbereidingstijd is kort om op 6 april een besluit te kunnen nemen. We vinden het belangrijk om de aanbieders in dit proces goed aan te haken. Aanbieders zijn in 2015 gezamenlijk intensief bezig geweest met nadenken en formuleren van voorstellen ten aanzien van de transformatie. Dit is een zeer waardevol proces geweest dat werd gevolgd door een proces waarin het nadrukkelijk aan gemeenten was om aan te geven op welke wijze de transformatie vorm zou krijgen. In de fase waarin wij nu zitten gaat het om vragen rond implementatie en daarin zullen de gemeenten weer meer dan in de afgelopen maanden vanuit partnership willen optreden. Daartoe is een aantal informatie- en gespreksrondes kenbaar gemaakt:

16-22 februari: bespreken Inkoopstrategie met speciaal onderwijs, aanbieders en vrijgevestigden

14 maart: Directeuren bespreken voorstellen met Directies instellingen

6 april: Werkbijeenkomst wethouders jeugd.

 

Wij zullen aanbieders benaderen om het perspectiefplan, de rol van hoofd-en onderaannemers en de resultaatsturing te toetsen vanuit de praktijk. Dit zullen wij onder meer doen aan de hand van gesprekken of praktijksimulaties.