logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 14 maart 2016

Voortgangsbericht 02

11 maart 2016

 

Ook in de afgelopen weken hebben de ambtelijke werkgroepen onverminderd doorgewerkt aan de uitwerking van het inkoopproces en de implementatie daarvan. Aanvullingen en aanpassingen worden nu verwerkt zodat we op 14 maart de stand van zaken met de gecontracteerde aanbieders kunnen delen.

 

In aansluiting op de bijeenkomsten met de gecontracteerde instellingen in februari, is in aparte sessies gesproken met vertegenwoordiging vanuit de GGZ instellingen, de JOH aanbieders en de GI’s. FETA en een aantal projectleiders gingen verder in op vragen en gaven een toelichting op onduidelijkheden. Wat vanuit de instellingen vooral naar voren komt is hun zorg t.a.v. het tijdstip van implementatie.

 

14 maart: Stand van Zaken

Op 14 maart zijn de bestuurders van alle gecontracteerde instellingen uitgenodigd om de Stand van Zaken van het inkoopdocument te bespreken met de directeuren van de regio gemeenten. Input vanuit deze bijeenkomst wordt verder meegenomen, waarna een eerste concept inkoopdocument aan het Directeurenoverleg op 21 maart wordt voorgelegd.

 

16 maart: Oefensessies

Op een aantal onderdelen willen we de theorie aan de praktijk toetsen. Daarom organiseren we op woensdag 16 maart twee parallelle sessies om samen met medewerkers van de lokale teams en aanbieders in rollenspellen uit te zoeken op welke wijze:

Daarbij zullen medewerkers van de lokale teams en intakefunctionarissen van de aanbieders hun eigen rol spelen en zullen beleidsmedewerkers van de regiogemeenten de rol van ouders op zich nemen. De sessies worden begeleid door Judith Suurmond van de gemeente Amsterdam en Ivo Vugs, manager kennis, kwaliteit en beleid van de Amarantgroep, die vergelijkbare sessies in West Brabant West heeft begeleid. Uitkomsten vanuit deze sessies worden meegenomen in het concept inkoopdocument.

 

17 maart: Bijeenkomst met huisartsen

Huisartsen zijn de grootste verwijzers en spelen een belangrijke rol in het verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Op 17 maart gaat FETA met een vertegenwoordiging van de huisartsen in gesprek om vanuit hun praktijk van verwijzer met ons mee te kijken of de uitgangspunten van het inkoopdocument voldoende aansluiten op de praktijk en bij bestaande werkprocessen.

 

22 maart: Bijeenkomst consultatie aanbieders

We hebben een verkennende consultatie tarieven naar een dwarsdoorsnee van de aanbieders gestuurd. Op 22 maart organiseren we een bijeenkomst voor deze aanbieders om hun ervaringen bij het opstellen van tarieven met elkaar te delen. Ook aanbieders uit West Brabant West zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd zodat zij hun ervaringen kunnen toelichten. We gaan er vanuit dat deze werkwijze aanbieders ondersteunt bij het afgeven van een zo goed mogelijk onderbouwd tarief.

 

Communicatie

Op de website zorgomregioamsterdam.nl is een apart kopje “Inkoopstrategie 2017” aangemaakt. U vindt hier actuele informatie en berichten die betrekking hebben op dit proces. Naar aanleiding van de sessies met de gecontracteerde aanbieders in februari, is ook een overzicht met Vragen met Antwoorden geplaatst.

 

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar: info.zorgomregio@amsterdam.nl