logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 16 juni 2016

In de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland worden voor 2017 de bestaande regionale contracten voor specialistische jeugdhulp verlengd. De regio sluit geen overeenkomsten voor 2017 met nieuwe aanbieders. De bestaande contracten zijn afgesloten in 2014  en gelden vanaf 2015 voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid van twee maal verlenging met een jaar. In 2017 wordt hiervan gebruik gemaakt. Hierdoor is er geen mogelijkheid voor tussentijdse toetreding van nieuwe aanbieders.

Aanbesteding voor 2018 dit jaar van start
De eerste mogelijkheid voor nieuwe aanbieders om gecontracteerd te worden voor het leveren van specialistische jeugdhulp, is voor 2018. De regionale inkoop jeugdhulp 2018 gaat begin juli 2016 van start. De openbare aanbestedingsprocedure hiervoor wordt namens de veertien gemeenten uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Tijd voor nieuwe stappen
De samenwerkende gemeenten hebben besloten voor verlenging van de huidige regionale contracten om zowel gemeenten, verwijzers als aanbieders meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de vernieuwing van de jeugdhulp. Veel betrokken instellingen hebben hier nadrukkelijk om gevraagd. De regionale inkoop specialistische jeugdhulp staat los van de inkoop jeugdhulp met gemeenten afzonderlijk.