logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 27 juli 2016

De zomervakantie in onze regio is begonnen. Afgelopen weken hebben alle gecontracteerde regionale jeugdhulpaanbieders een brief ontvangen waarin de verlenging van hun contract voor de duur van een jaar (2017), is bevestigd. Ongeveer gelijktijdig, op 1 juli, is de openbare aanbesteding voor specialistische jeugdhulp 2018 van start gegaan. En nog net voor de zomervakantie zijn lokale teams uit de regio bij elkaar gekomen in een goed bezochte startbijeenkomst over de vernieuwing in de jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Vragen en antwoorden over de aanbesteding via Negometrix.com
De openbare aanbesteding voor de specialistische Jeugdhulp 2018 voor de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is op 1 juli jl. van start gegaan. De aanbesteding en de bijbehorende planning is gepubliceerd op Negometrix.com. De inkoop is gebaseerd op de verdere vernieuwing in de jeugdhulp. U kunt tot uiterlijk 20 oktober 2016, 14:00 uur, een digitale inschrijving indienen. Sluitingstermijn voor het stellen van vragen is 23 september 2016.

Jeugdhulpaanbieders die vragen hebben naar aanleiding van de inkoopdocumenten, kunnen de vragen tijdens de aanbestedingsprocedure alléén stellen via Negometrix.com. Op deze site staat bij ieder aanbestedingsdocument een optie ’vraag en antwoord’.

De beantwoording van de vragen in de Nota van Inlichtingen zal in drie rondes gaan en ook weer gepubliceerd worden op Negometrix.com. De beantwoording van de eerste gebundelde ronde is medio augustus, op basis van de vragen die tot dat moment zijn gesteld. Vervolgens eenzelfde ronde eind september en tot slot beantwoording van de laatste binnengekomen vragen in oktober. De Nota van Inlichtingen wordt op 7 oktober gepubliceerd.

Lees meer over de openbare aanbesteding en de vernieuwing in de jeugdhulp.

Werkgroepen vernieuwing Jeugdhulp
De vernieuwde werkwijze in de jeugdhulp is op hoofdlijnen opgesteld door de 14 samenwerkende gemeenten, mede op basis van gesprekken met lokale wijkteams en jeugdhulp aanbieders. De werkwijze is vastgelegd in het document Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp. De komende anderhalf jaar krijgen gemeenten, aanbieders en verwijzers de tijd om zich hierop voor te bereiden. De implementatie wordt ondersteund door acht werkgroepen, aangestuurd door een vierkoppige projectleiding. In september leveren zij een implementatieplan op.

Lees meer over de projectorganisatie.

Verslag startbijeenkomst lokale teams
Op 28 juni vond een goed bezochte startbijeenkomst voor coördinatoren van lokale teams uit de regio plaats. Met elkaar werd de vernieuwing van de jeugdhulp verkend en besproken wat dit betekent voor de lokale teams. Er zijn nog veel dingen voor te bereiden maar iedereen had er zin in. Uiteindelijk gaat het om een goede en effectieve ondersteuning van het gezin, kind en jongere.

Lees het verslag.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwbrief, laat het ons weten via het contactformulier.