logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 28 juli 2016

Snel, makkelijk en veilig Jeugdzorgberichten versturen en ontvangen

De VNG Berichtenapp voor iWmo en iJeugd is nu beschikbaar. Deze applicatie maakt het ook voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. De gemeenten uit Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland moedigen het gebruik van deze App van harte aan.

Voordelen
Het gebruik van de App is gratis en heeft veel voordelen: het zorgt voor een veilige uitwisseling van cliëntgegevens, minder administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten en biedt de mogelijkheid tot snellere verwerking en dus snellere betaling. Meer informatie over het gebruik (en dowloads) van de VNG Berichtenapp vindt u hier.

Voor eerste gebruik, contact met gemeente
Belangrijk is dat u – voor het eerste gebruik van de App – contact opneemt met de gemeente waar u berichten mee wilt uitwisselen. U vindt de contactgegevens bij de desbetreffende gemeente onder ‘Facturatie’/ ‘Uw factuur aanbieden’.

Beheer bij VNG
De VNG Berichtenapp is in beheer van de VNG. Dit betekent dat gemeenten geen technische ondersteuning bieden bij installatie en gebruik. Voor ondersteuning en opmerkingen over de Berichtenapp neemt u contact op met het informatiecentrum van de VNG via informatiecentrum@vng.nl. De App is een pilot. De VNG maakt het voorbehoud om na de pilotperiode de beschikbaarheid van de App te heroverwegen.