logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 20 september 2016

Pieter Bijkerk is strategisch adviseur en accountmanager bij Jeugdbescherming – een organisatie met ongeveer 450 medewerkers. Hij ontfermde zich over het Social Return vraagstuk binnen zijn eigen organisatie. Dat doet hij naast zijn reguliere werk. “Ik wil en ik moet er iets mee”, zegt Pieter daarover. “En ik vind het razend interessant.”

jbra“Het vraagstuk social return”, begint Pieter zijn verhaal. “Is in ons geval best lastig. Onze core business is al gericht op maatschappelijke opbrengst. Veiligheid van kinderen is ons enige doel. Dat doel kan en mag nooit bemoeilijkt worden door bijvoorbeeld een stringente toepassing van het blokkenschema – waarbij een percentage van de omzet ingezet moet worden ten behoeve van social return.

Verantwoord inkopen
We begonnen in onze organisatie bij onze leveranciers. Van post tot groenvoorziening. Inkoop van telefonie. Kantoorbehoeften. Catering. Waar mogelijk kiezen we een bedrijf, dat op dit punt als beste uit de bus komt. Het moet uiteraard wel betaalbaar blijven. Tot aan teamuitjes toe proberen we verantwoord in te kopen.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-NL)
“We zijn vooralsnog als enige gecertificeerde instelling lid van het MVO-Nl”, gaat Pieter verder. “Een platform waar we met andere bedrijven en instellingen ideeën uitwisselen op gebied van verantwoord en maatschappelijk ondernemen. Vrijwel iedereen deelt openlijk zijn of haar initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemen. We delen wat we met elkaar hebben. We inspireren elkaar. Daar komen niet zelden mooie nieuwe initiatieven uit voort.”

Colour Kitchen – een voorbeeld
De catering bij Jeugdbescherming wordt verzorgd door jongeren van de Colour Kitchen. Vaak Wajongers, jongeren met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met extra begeleiding krijgen zij de kans om door te stromen naar een betaalde baan. The Colour Kitchen verzorgt in huis intussen ontbijt, lunch, catering voor studiebijeenkomsten, recepties, noem maar op.

Meer initiatieven
Intussen heeft Jeugdbescherming MBO functies opengesteld als werkervaringsplaats. “We zijn recent ook gestart met jobcarving”, zegt Pieter. “Het is een puzzel en een zoektocht. Hoe doe je dit binnen jouw organisatie op de juiste manier?”