logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 19 september 2016

Hüseyin Kayapinar is directeur van Perspectief GZ – een instelling die zich richt op extramurale zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de regio Amsterdam – Amstelland en Zaanstreek – Waterland. Bij Perspectief werken 17 mensen.

perspectief-foto-1-h-kayapinar“Op onze vorige locatie hielden wij ons al bezig met social return”, vertelt Hüseyin. “Ik kreeg het verzoek van het stadsdeel om ongeveer 40 uur per jaar – naast onze reguliere activiteiten – te besteden aan sociale doeleinden voor Amsterdam. Daar wilden wij als organisatie graag aan meedoen. Dat is intussen al ruim tien jaar geleden.”

Snuffelstages
“We begonnen destijds heel laagdrempelig”, gaat Hüseyin verder. “We begonnen met het aanbieden van snuffelstages voor MBO leerlingen, en voor leerlingen afkomstig uit het praktijkonderwijs. Leerlingen konden hun eerste ervaring opdoen met de zorg. Zij mochten in een rollenspel als gezinstherapeut gesprekken voeren. Dat vonden zij erg indrukwekkend. Waarom deze doelgroep? Omdat deze groep een slecht imago heeft naar de buitenwereld toe. Maar met de juiste begeleiding kun je een hoop bereiken.”

Hart voor Jeugd en Gezin
“Daar heeft altijd mijn hart gelegen!” Hüseyin zegt het vol overtuiging. “Voor LVB-ers (mensen met een (licht) verstandelijke beperking) is steeds meer aandacht. Terecht. Het is een grote groep in de samenleving die niet zichtbaar is. Die niet altijd – zoals wij – een weloverwogen keuze in hun leven kunnen maken. Jongens vervallen gemakkelijk in criminaliteit. En meisjes in deze doelgroep worden onevenredig vaak het slachtoffer van loverboys.”

Goede en preventieve voorlichting als oplossing
Binnen de social return activiteiten van Perspectief neemt vooral het verzorgen van preventieve voorlichting en workshops een belangrijke plaats in. Perspectief is gespecialiseerd in het behandelen van LVB Jeugd & Gezin met complexe hulpvragen en interculturalisatie. “We hebben een multiculturele teamsamenstelling, vervolgt Hüseyin. “Onwetendheid en onbekendheid speelt een belangrijke rol in de leefwereld van de LVB-er. Daar willen we dus met onze activiteiten zo goed mogelijk op inspelen. En daar willen wij als organisatie dus graag iets extra’s in doen.”