logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 15 oktober 2016

De Gemeente voert een aanpassing door in de aanbestedingsdocumenten voor specialistische jeugdhulp segment B en C.

De aanpassing geeft aanleiding om de sluitingsdatum voor inschrijving op te schorten met vier weken en wel tot en met 18 november 2016, 12:00 uur. De verdere planning wordt hierop aangepast.

De aanpassing heeft betrekking op artikel 21 van de raamovereenkomst. Dit artikel biedt de Gemeente de mogelijkheid om tarieven eenzijdig te wijzigen. De aanpassing betreft de mogelijkheid voor opdrachtnemer om betreffende raamovereenkomst in geval van verlaging van tarieven te beëindigen.

Op 1 juli is de openbare aanbesteding regionale specialistische jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland 2018 gepubliceerd op Negometrix.com. Aanbieders hebben veel vragen gesteld over de inkoopdocumenten. De eerste en een tweede ronde vragen zijn al eerder beantwoord in samenwerking met contractmanagers en beleid van de verschillende gemeenten. Sinds 6 oktober staat alle antwoorden – op binnen de termijn gestelde vragen – online op Negometrix.com. De termijn van vragenstellen sloot op 23 september 2016. De vragen die na 23 september zijn gesteld, worden niet gelezen en niet beantwoord.

Voor segment B is in september 2017 een tweede inschrijfmogelijkheid. In 2018 en 2019 zijn ook inschrijfmogelijkheden voor segment B.