logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 14 oktober 2016

De Gemeente voert een aanpassing door in de aanbestedingsdocumenten voor specialistische jeugdhulp segment B en C.

De aanpassing geeft aanleiding om de sluitingsdatum voor inschrijving op te schorten met twee weken en wel tot en met 4 november 2016, 14:00 uur. De verdere planning wordt hierop aangepast.

De aanpassing heeft betrekking op artikel 21 van de raamovereenkomst. Dit artikel biedt de Gemeente de mogelijkheid om tarieven eenzijdig te wijzigen. De aanpassing betreft de mogelijkheid voor opdrachtnemer om betreffende raamovereenkomst in geval van verlaging van tarieven te beƫindigen.

Zie voor meer informatie over de aanbesteding de site Negometrix.com.