logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 11 januari 2017

Met de afronding van de aanbesteding voor enkelvoudige jeugdhulp (segment B) op zeer korte termijn, wordt een belangrijke stap gezet in de vernieuwing  van de jeugdhulp in de veertien gemeenten van de jeugdregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten zetten de veertien regiogemeenten binnenkort de volgende stappen:

Enkelvoudige jeugdhulp (segment B) afronding

Er wordt door de aanbestedende dienst een raamovereenkomst gesloten met 146 aanbieders van enkelvoudige jeugdhulp. Deze aanbieders komen uit alle lagen en achtergronden binnen de jeugdhulp.

Inschrijvingen in dit Segment B worden bewust frequent geopend gedurende de komende periode om nieuwe partijen de kans te geven in te schrijven. Nieuwe partijen en aanbieders waar nog aanvullingen noodzakelijk waren kunnen zodoende in september 2017 en vervolgens op meerdere momenten vanaf 2018 opnieuw inschrijven.

Start onderhandelingen meervoudige jeugdhulp (Segment C)

De aanbesteding voor specialistische jeugdhulp bestaat uit twee segmenten. Het segment enkelvoudige jeugdhulp wordt binnenkort afgerond. Bij het segment meervoudige jeugdhulp (segment C) wordt ook een nieuwe fase ingeluid met de start van de onderhandelingen per 16 januari a.s.  Uiteindelijk zijn veertig partijen hiervoor uitgenodigd. De onderhandelingen worden naar verwachting in maart van dit jaar afgerond.

Twee partijen hebben in deze aanbesteding bezwaar aangetekend. Op 19 en 26 januari aanstaande volgt een kort geding hierover. Gedurende de juridische procedure kunnen wij geen inhoudelijke uitspraken doen over de inhoud van het bezwaar.

Symbolisch ondertekenmoment

De komende samenwerking die wordt vastgelegd in overeenkomsten voor de enkelvoudige jeugdhulp, zal met de gecontracteerde partijen symbolisch worden gevierd tijdens een speciale bijeenkomst op 27 januari. Alle partijen waar een overeenkomst mee wordt gesloten worden hiervoor uitgenodigd. Een programma en officiële uitnodiging volgt spoedig, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda. Reserveer de datum alvast in de agenda, het tijdstip is van 11.00 tot 11.45.