logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 16 februari 2017

Voor alle medewerkers van lokale teams, gecertificeerde instellingen, en andere medewerkers die betrokken zijn in de toegang tot jeugdhulp starten vanaf half maart introductiebijeenkomsten over de specialistische jeugdhulp vanaf 2018. Daarna volgen voor dezelfde groep verschillende trainingen. Doel van de introductiebijeenkomsten en trainingen is het borgen van een regionaal basisniveau van kennis en vaardigheden over de (toepassing) van de nieuwe inkoopstrategie.

Introductiebijeenkomsten
Tijdens de introductiebijeenkomst worden medewerkers in de toegang van de jeugdhulp meegenomen in de vernieuwing van de werkwijze in de regionale jeugdhulp en de regionale inkoopstrategie. Ook wordt geïnventariseerd welke behoefte er bestaat voor verdere kennisoverdracht en trainingen binnen iedere gemeente.

Trainingen
De trainingen worden per gemeente afgestemd op de behoefte van de medewerkers in de toegang. De trainingen worden dan ook per gemeente georganiseerd. Denk aan een training Vraagverheldering, Gesprekken met ouders aan de hand van een perspectiefplan of een training Positionering ten opzichte van de hoofdaanbieder.

De trainingen zijn zo veel mogelijk interactief aan de hand van casuïstiek. Ze worden samengesteld en gegeven door docenten van de Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. De werkgroep Inhoud is verantwoordelijk voor algehele aanbod en stemt hiervoor af met de hogescholen en de lokale organisaties.

Data en aanmelden
Data en een uitnodiging voor de introductiebijeenkomsten worden bepaald en bekend gemaakt door de lokale organisaties in de toegang. Zij bepalen ook zelf welke trainingen voor hen nuttig zijn. Zij doen dit wel in nauwe afstemming met werkgroep Inhoud.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiding van werkgroep Inhoud.