logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 25 februari 2017

23 februari 2017 – Vandaag vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg jeugdhulp plaats. Tijdens dit overleg gingen de woordvoerders van de verschillende politieke partijen in debat met staatssecretaris Van Rijn over de decentralisatie jeugdhulp.

 

Decentralisatie jeugdhulp

In 2015 heeft de Tweede Kamer besloten dat jeugdhulp de verantwoordelijkheid werd van de gemeenten. De gemeenten en aanbieders van jeugdhulp hebben zich ingezet om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen voor de gezinnen en kinderen. Natuurlijk hebben gemeenten en aanbieders daarin aan elkaar moeten wennen. Nu is het tijd om de volgende stap in de samenwerking te zetten. Intussen zijn we in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland bezig met de volgende stap naar optimalisatie van het systeem.

 

We werken aan: Snelle en laagdrempelige jeugdhulp voor kind én gezin!   

Een kind dat jeugdhulp nodig heeft, bepaalt samen met ouders en het lokale team waar de ondersteuningsbehoefte uit bestaat. Samen wordt bepaald welke (specialistische) hulp daarbij het beste past. Daarbij wordt gekeken naar het kind, de gezinssituatie en de leefomgeving, alle factoren die van belang zijn worden betrokken. Met als doel kleine problemen klein te houden Het kind kan zo snel en laagdrempelig geholpen worden.. Eén aanbieder wordt verantwoordelijk voor het hele traject en resultaat van de specialistische jeugdhulp.

 

Algemeen Overleg

Een aantal woordvoerders van politieke partijen uitte hun zorgen over elementen van de transitie in het debat met de staatssecretaris. De meeste vragen die gesteld werden gingen over de volgende onderwerpen:

18-/18+: Kinderen die 18 worden gaan over van de jeugdhulp waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn naar de verzekerde zorg waar het Rijk verantwoordelijk voor is. Wij als gemeenten maken ons zorgen over deze overgang, aangezien we helaas zien dat kinderen stoppen met behandelingen omdat ze daar vanaf 18 jaar een eigen risico voor moeten betalen. Daarom gaan we graag met de staatssecretaris in overleg over een oplossing.