logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 16 februari 2017

In de nieuwe werkwijze staat de ondersteuningsbehoefte en eigen regie van het gezin centraal. Een probleem houden we – waar mogelijk – klein met ondersteuning dicht bij huis. Het instrument dat een gezin daarbij gaat helpen is het perspectiefplan. In dat plan brengt een gezin haar ondersteuningsbehoefte en de (potentiële) betrokkenheid vanuit de eigen omgeving in kaart.

De werkversie is tot stand gekomen in drie intensieve sessies. De sessies zijn georganiseerd door de regionale werkgroep Inhoud. Deelnemers waren lokale teams uit de regio, gecertificeerde instellingen en gemeenten. Jos Smeijer, werkzaam bij de Ouder- Kindteams in Amsterdam en voorzitter van de drie sessies: ”We hebben twee derde van de tijd gestoken in de vraag: waarom doen we dit eigenlijk? Het waren pittige gesprekken maar heel verhelderend en goed. Daardoor konden we snel to the point komen bij het daadwerkelijk opstellen van het perspectiefplan”. Met deze werkversie gaan in ieder gemeente afzonderlijk, medewerkers in de toegang oefenen. De ervaringen worden verzameld om vervolgens te komen tot een definitieve versie van het perspectiefplan.

De werkversie van het perspectiefplan is hier aan de rechterzijde te downloaden.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de implementatiemanager uit uw gemeente of met de projecteleiders van werkgroep Inhoud.