logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 31 maart 2017

Geachte jeugdhulpaanbieders,

Op de regionale website vindt u het aangepaste administratieprotocol

Dit protocol is een doorontwikkeling van de versie zoals die met u op hoofdlijnen is besproken in juni 2016, voorafgaand aan de aanbesteding. De aanbesteding heeft ervoor gezorgd dat er pas enkele weken geleden met de aanbieders van segment B kon worden doorgesproken over dit protocol. Dat gesprek, specifiek met uw softwareleveranciers, heeft ertoe geleid dat wij gezamenlijk de noodzaak van 9 maanden inregeltijd nogmaals hebben benadrukt.

Daarom hebben de veertien regiodirecteuren vandaag, precies 9 maanden voor de start op 1 januari a.s, akkoord gegeven op de publicatie van deze officiele versie 1 van het administratieprotocol, waarin het hoofdproces en de uitzonderingssituaties meer tot in detail staan beschreven.

Wij verzoeken u dit document tot u te nemen en af te stemmen met uw softwareleveranciers voor de benodigde aanpassingen in de systemen. Uiteraard zullen er twee zaken door ons worden gefaciliteerd nu de aanbesteding is afgerond:
– gesprekken met de softwareleveranciers worden voortgezet, zoals deze reeds waren gestart sinds de afsluiting van aanbesteding segment B (en nu dus ook voor C),
– twee uitgebreide sessies in april waarin met de aanbieders van segment B en segment C (apart – vanwege logistiek) plenair zal worden doorgesproken over het proces van de jeugdhulp, inclusief de highlights van dit protocol. U zult hiervoor op zeer korte termijn een uitnodiging ontvangen.

Wij hopen u spoedig te treffen in een van deze regionale bijeenkomsten.

Update: klik hier voor de recente versie van het administratieprotocol.