logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 2 maart 2017

Minister Plasterk (BZK) heeft eind februari 2017, namens de staatssecretaris van VWS en SZW, onderzoeksrapporten van de financiën van het sociaal domein aangeboden aan de tweede kamer. De onderzoeken zijn uitgevoerd naar aanleiding van de overall rapportage sociaal domein van mei 2016.

Uit de begeleidende brief van de minister:
Het onderzoek naar de financiën sociaal domein kent twee delen, te weten:

Beeldvorming behoeft nuancering
Op basis van het bericht van CBS is het beeld ontstaan dat gemeenten een aanzienlijk deel van het budget sociaal domein niet aan het sociaal domein besteden. De onderzoeken nuanceren dit.

Lees verder de brief en onderzoeken op de site van de rijksoverheid.