logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 6 april 2017

Afsluiting conferentie door Simone Kukenheim, wethouder Jeugd gemeente Amsterdam

Simone waardeert het enorm dat iedereen vandaag ondanks het mooie weer de tijd heeft genomen om met elkaar in gesprek te gaan. Het heeft onder het juk van de inkoopprocedure te lang geduurd voordat men met elkaar om tafel kon gaan. Nu kan het eindelijk en het is heel belangrijk. Ze stelt voor nu vooruit te kijken. Het is goed dat nu niet alleen het gesprek gevoerd wordt over structuren en over wat allemaal bedacht is vanuit het perspectief van gemeenten en hulpverleners maar ook om vanuit het perspectief van gezin en het kind te gaan handelen.

Er zijn twee principes die Simone in het kader van de transitie na aan het hart liggen en die ze weer dichterbij wil halen: ongelijke gevallen ongelijk behandelen en gezond verstand gebruiken. Dan kan het niet meer gaan over blauwdrukken maar moet er gekeken worden naar welk gezin je voor je hebt.

Wethouder Kukenheim (Amsterdam) sluit de conferentie af

Gemeenten in deze regio hebben een rotsvast vertrouwen in de professionals en hun deskundigheid. Simone zegt dan ook totaal niet de behoefte te hebben om op hun stoel te gaan zitten ten aanzien van welke cliënt dan ook. Ze heeft de afgelopen jaren in de praktijk gezien hoe zij in de wijk hun werk doen en wat de specialistische zorg in huis heeft. Ze heeft er vertrouwen in dat de juiste beslissingen genomen worden, dat gesprekken op een goed niveau gevoerd gaan worden en dat we er met elkaar gaan uitkomen.

Simone hoorde de vraag voorbijkomen wie er met een cliënt meegaat naar het loket als schuldhulpverlening nodig is. Ze meent dat daarvoor niet een beslisboom opgetuigd moet worden vanuit het stadhuis maar dat daarover juist het gesprek moet gaan. Het kan iemand van het wijkteam zijn, iemand van de gespecialiseerde hulp of misschien wel een oom.

Dat gesprek gaat ervoor zorgen dat we de goede kant op gaan. Wel hebben gemeenten een rol in bijvoorbeeld de relatie met schuldhulpverlening of op het gebied van wonen; Andere rollen die een belangrijke sleutel vormen in de keten zijn die van het onderwijs, de huisartsen, kinderartsen, de jeugdgezondheidszorg en de behandelaren van de ouders in de volwassen GGZ. Ieder heeft zijn eigen rol, zijn eigen deskundigheid, en ook met deze partners moet het gesprek gevoerd worden.

Er is genoeg werk te doen voor de kinderen en ouders in deze regio. Simone bedankt alle aanwezigen nogmaals voor hun komst en benadrukt dat ze er een rotsvast vertrouwen in heeft dat wanneer het gesprek op gang komt er echt meters gemaakt gaan worden.