logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 juni 2017

Dinsdag 13 juni ging in de Burght in Amsterdam een afvaardiging van communicatie en inhoudelijke medewerkers uit lokale teams, aanbieders, gemeenten  en cliëntenbelang met elkaar in gesprek over de gewenste doorontwikkeling van de site ikzoekjeugdhulp.nl.

Deze site is een zoekmachine naar gecontracteerd  specialistische jeugdhulpaanbod in de regio en gericht op verwijzers. Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dat de wens is de site ook geschikt te maken voor ouders en jeugdigen die specialistische hulp zoeken. Aanbieders gaven aan graag de zoekmachine te willen benutten om hun aanbod zichtbaar te maken. Lokale teams en aanbieders gaven beide aan behoefte te hebben beter op de hoogte zijn van het totale aanbod. Clientbelang benadrukte met klem goed af te wegen welke informatie je aan gezinnen geeft en hoe je dat verwoord. Extra ondersteuning vragen en accepteren voor je kind, kan voor ouders een gevoelig en emotioneel proces zijn. Afgesproken is in drie groepjes op doelgroep niveau (verwijzer, aanbieder, gezin) verder uit te werken welke content wensen er leven. Ook de verwoording van de segmenten, profielen en intensiteiten staat op de agenda. Vervolgens kan dit samen worden gebracht en keuzes worden gemaakt over de doorontwikkeling van de site. Het was een goede discussie op weg  naar een vernieuwde jeugdhulpzoeker per 1 januari 2018.

Wil je meepraten? Laat dat dan weten aan de projectleider  Ikzoekjeugdhulp.nl, Jordy de Koning, j.de.koning@amsterdam.nl