logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 30 juni 2017

Vrijdag 30 juni hebben de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland ingestemd met een aangepaste versie van het administratieprotocol Jeugdhulp 2018 en verder.

Er waren drie redenen voor de aanpassing. In de eerste plaats waren een aantal zaken in het huidige protocol niet efficiënt en effectief. Daarnaast bleek de aanname onterecht dat de i-Standaard onze voorkeurswerkwijze zou ondersteunen. En last but not least, is nogmaals – en met succes – gekeken naar vedere mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting. Dit administratieprotocol blijft ongewijzigd tot 1 april 2018. Vanaf 1 april kunnen weer aanpassingen worden gedaan.

Het aangepaste protocol verschilt op een aantal punten van de eerder gepubliceerde versie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Verrekening bij mutaties in segment B & C vindt altijd achteraf plaats;
  2. Bij mutaties, zoals uitval in segment B & C, vindt altijd monitoring plaats. Bijzonderheden worden besproken met de aanbieder en achteraf afgerekend.
  3. Er wordt gewerkt met euro’s in plaats van stuks bij de inrichting van de toewijzings- en declaratieberichten.
  4. Er wordt een maand bedrag betaald bij duurzame trajecten op het moment dat er tenminste één dag zorg is geleverd in de eerst of laatste maand.