logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 22 juni 2017

Staatssecretaris Van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat gemeenten en zorgaanbieders moeten waarborgen dat bij acute problemen in de jeugdhulp samen wordt gezocht naar een goede plek als er wachtlijsten zijn. Ook benadrukt de staatssecretaris in zijn brief dat er een aantal regio’s is waar al goed wordt samengewerkt om kinderen de behandeling te geven die ze nodig hebben. Een van die regio’s is de regio Amsterdam.

De staatssecretaris is in gesprek met aanbieders en gemeenten over de rol die zij sinds 2015 vervullen als het gaat om jeugdhulp. Gemeenten dragen zorg voor inkoop van voldoende passende jeugdhulp en zorgaanbieders moeten waarborgen dat bij acute problemen samen wordt gezocht naar een goede plek als ergens wachtlijsten zijn. Voor optimale zorg is een optimale samenwerking tussen gemeenten en aanbieders nodig. De 14 gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland zijn blij met de erkenning van de staatssecretaris, want in deze regio is heel veel aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking met aanbieders, met maar één doel: snelle en laagdrempelige jeugdhulp voor kind én gezin!

De regio maakt zich hard voor een gestroomlijnde en eenvoudige jeugdhulp waarbij de voordelen van samenwerking op regionaal niveau optimaal worden benut. Ieder kind verdient het immers om veilig en gezond op te groeien in de regio. Mocht het in de huidige situatie soms lastig zijn om tot een oplossing te komen, dan zijn de gemeenten altijd bereid en in staat om op maat, extra middelen in te zetten. Op dit moment vindt een flinke vernieuwing van het stelsel plaats zodat vanaf 1 januari 2018 de aanbieder de verantwoordelijkheid en de middelen heeft om direct hulp te kunnen bieden, ook als de start van hulp vanuit een specifiek programma niet direct kan plaatsvinden. Zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen.

Tweede kamer brief acute jeugd GGZ