logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 juni 2017

Sinds begin 2017 vindt er elke drie weken een backofficeoverleg Jeugd plaats, waarbij backofficemedewerkers van alle gemeenten en de grootste zorgaanbieders in de bovenregionale samenwerking bijeenkomen om praktische problemen rondom het berichtenverkeer te bespreken. Het blijkt dat kruisbestuiving, ‘peer pressure’ en eenduidige informatiedeling de samenwerking en efficiëntie rondom het berichtenverkeer verbetert. Dit leidt tot meer tijd en geld voor de zorg. Wat eerder te zien was bij het backoffice overleg Wmo, dat reeds anderhalf jaar op deze wijze draaiende is.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u iets inbrengen, dan kunt u contact opnemen met Mathijs van Kooten, ondersteuner jeugd, Zaanstreek-Waterland: m.kooten@zaanstad.nl en Marco Smit, regionaal ondersteuningsteam, marco.smit@amsterdam.nl