logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 juni 2017

De fase van implementatie is, na de afronding van de aanbesteding, gestart. Er moet nog veel werk verzet. De stand van zaken in juni 2017.

De aanbestedingen voor de inkoop specialistische jeugdhulp 2018 segment B en segment C zijn eerder dit jaar afgerond. Dat betekent dat we als veertien regiogemeenten en gecontracteerde aanbieders in de fase van implementatie zijn gekomen. Die fase is uiteraard al eerder gestart, maar bereikt de komende weken het ‘hoogtepunt’. Op veel gebieden is er nog werk te verzetten, zoals deze greep uit de thema’s laat zien:

In de komende maanden maken gemeenten en aanbieders samen een ontwikkeling door om tot een goede implementatie van de nieuwe inkoopstrategie te komen. Werk- en themagroepen zijn volop bezig om verder invulling te geven aan onderwerpen als Sturen op resultaat, Perspectiefplan, Administratieprotocol en ikzoekjeugdhulp.nl

Door middel van plenaire bijeenkomsten met inhoudelijke experts, bijeenkomsten op themaniveau (zoals: Sturen op Resultaten) en door bestuurlijke overlegtafels tussen aanbieders en wethouders, trachten we de komende weken en maanden de noodzakelijke verbindingen te leggen voor een effectieve implementatie en start per 1 januari 2018.

Naast  ‘reguliere’ zaken, is  een ander belangrijk thema  op dit moment de overstap van ‘oud’ naar ‘nieuw’.  Deze conversie is complex, tijdrovend en van groot belang voor alle partijen. Hoe neem je afscheid van oude producten, financiering en administratie, terwijl de nieuwe pas per 1 januari 2018 ingaat? Hoe kunnen accountants worden meegenomen om rechtmatigheid zoveel als mogelijk te borgen? Een werkgroep van gemeenten en aanbieders, buigt  zich hier momenteel full- time over en hoopt begin juli een eerste voorstel te presenteren.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de implementatiemanager binnen uw gemeente.