logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 22 juni 2017

Lokale teams volgden de afgelopen maanden  introductiebijeenkomsten over de vernieuwing in de werkwijze van de jeugdhulp vanaf 2018. De goed bezochte bijeenkomsten gaven informatie over de inkoopstrategie. De reacties waren overwegend positief ook al kwamen veel vragen los over de uitvoering in de praktijk. Ook bleek behoefte aan verdere verdieping op thema en doelgroepniveau.  

Sommige lokale teams organiseerden zelf bijeenkomsten en anderen maakten gebruik van het regionale aanbod, verzorgd door InHolland en Hogeschool van Amsterdam. Deze twee hogescholen ontwikkelen nu ook de vervolgtrainingen.

De vervolgtrainingen worden in modules aangeboden. Er zijn twee basisformules voor lokale implementatiebegeleiders: 1. contact met ouders (hoe ga je om met mondige ouders, etnische dilemma’s en weerstand?)  en 2. contact met aanbieders (Hoe stel je resultaten op?  Hoe houd je vinger aan de pols?). Dit is samen een tweedaagse training. Gemeente Waterland start nog voor de zomer, als eerste, met de basistraining.

Daarnaast worden op thema verdiepingsmodules ofwel keuzemodules ontwikkeld ter vergroting van de kennis van medewerkers. Bijvoorbeeld een module veiligheid en psychiatrische ziektebeelden. De inhoud van zowel de basis- en straks ook de verdiepingsmodules,  zijn samengesteld naar aanleiding van interviews die de Hoge Scholen hebben gehouden met lokale teams. De kosten voor de ontwikkeling worden gedragen door de regio. De kosten voor de training op locatie zijn voor het lokale team.

De vragen uit de introductiebijeenkomsten zijn – voor zover ze op dit moment beantwoord kunnen worden – opgenomen in de ‘Veel gevraagd’ op de website zorgomregioamsterdam.nl. Niet op alle vragen  is nog een helder antwoord te geven omdat de slag van inkoopstrategie naar uitvoering in de praktijk nog in volle gang is.

Binnenkort verschijnt meer informatie over de basistraining en keuzemodules op de website zorgomregioamsterdam.nl. Bij verspreiding van deze nieuwsbrief was deze informatie nog niet voorhanden. Mocht u niet kunnen wachten dan kunt u contact opnemen met Angela Habets, a.habets@amsterdam.nl.