logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 10 juli 2017

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en vanaf deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit geldt ook voor dyslexiezorg. De inschrijfronde Dyslexiezorg 2018 is gestart op 7 juli 2017 en sloot op 27 september 2017 (de oorspronkelijke sluitingsdatum was 11 september 2017). Het betreft de inkoop van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) bij kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar voor de samenwerkende gemeente in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Jaarlijks is er een moment dat nieuwe aanbieders zich kunnen inschrijven mits ze voldoen de aan de gestelde (minimum) eisen.

Optimale dyslexiezorg voor kind én gezin.

De veertien samenwerkende gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben de ambitie om alle kinderen met EED tijdig de beste dyslexiezorg te bieden zodat zij met een zo optimaal mogelijk resultaat hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. Het is van belang dat de dyslexiezorg is afgestemd op de individuele zorgbehoefte van het kind en er rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren van het kind én het gezin.

Raamovereenkomsten

Met de aanbesteding selecteren en contracteren de samenwerkende gemeenten dyslexiezorgaanbieders die deze ambitie helpen waar te maken. Dit doet de regio door het sluiten van regionale raamovereenkomsten met gekwalificeerde dyslexiezorgaanbieders  voor een periode van 2 jaar met 3 optiejaren vanaf 1 januari 2018. Jaarlijks is er een moment dat nieuwe aanbieders zich kunnen inschrijven mits ze voldoen de aan de gestelde (minimum) eisen. Uit deze groep met aanbieders hebben ouders en scholen de keuzevrijheid om te kiezen met welke aanbieder zij in zee gaan.

Aansluiting bij specialistische jeugdhulp 2018

Uitgangspunt is om dyslexiezorg, daar waar mogelijk, aan te laten sluiten bij de inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2018. Zo wordt er o.a. aangehaakt op dezelfde administratieve processen en kan er in een later stadium samen met de gecontracteerde partijen een model van resultaatsturing en –financiering worden ontwikkeld.