logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 19 juli 2017

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland nemen verdere maatregelen om wachttijden bij jeugdhulp te verkorten. Beide regio’s hebben besloten het budgetplafond (het maximale bedrag dat een aanbieder aan hulp mag uitgeven) voor dyslexie op te heffen. Dit betekent dat behandelaars meer kinderen met dyslexie sneller kunnen helpen. Daarnaast heeft de regio Amsterdam-Amstelland besloten het budget van vrijgevestigden (hulpaanbieders met een eigen praktijk) te verhogen tot 125.000 euro per jaar.

Ook komt er een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van wachttijden in de jeugdGGZ.

Regio pakt wachttijden dyslexie aan

Voor het behandelen van kinderen met dyslexie zijn door de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland groepspraktijken, vrijgevestigde praktijken en instellingen gecontracteerd. De totale contractwaarde is 2,6 miljoen euro. Op grond van het aantal tot nu toe behandelde kinderen, is de verwachting dat dit bedrag voor 2017 voldoende is. Wel hebben sommige aanbieders hun budgetplafond al bereikt en kunnen geen kinderen meer behandelen. Ouders kiezen er vaak voor om te wachten tot er weer plek is bij de aanbieder van hun keuze. De wachttijden voor dyslexie kunnen flink verkort worden dan wel verdwijnen als aanbieders geen budgetbeperking meer hebben om kinderen te behandelen.

Amsterdam-Amstelland verruimt budget voor vrijgevestigde jeugdpraktijken

Bij vrijgevestigden (jeugdhulpaanbieders met een eigen praktijk) in Amsterdam-Amstelland is een vergelijkbare situatie als bij de dyslexiezorgaanbieders. Er is nog budget beschikbaar, maar sommige praktijken hebben hun budgetplafond bereikt en kunnen geen kinderen meer behandelen. Dit betekent dat er wachttijden zijn en ouders en kinderen niet meer terechtkunnen bij een praktijk in de buurt. Met het verruimen van het budgetplafond tot 125.000 euro per praktijk in Amsterdam-Amstelland is de verwachting dat de wachttijden verkorten en kinderen sneller worden geholpen.

Verdiepend onderzoek naar oorzaken wachttijden in jeugdGGZ

In jeugdGGZ blijven er wachttijden, ook al wordt er regelmatig aanvullend budget beschikbaar gesteld. De regio heeft daarom opdracht gegeven een verdiepend onderzoek in te stellen naar de oorzaken en achtergronden van de wachttijden. Resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn tot het nemen van aanvullende maatregelen. De resultaten worden dit najaar verwacht.