logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 19 juli 2017

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches brachten op 14 juli 2017 een statement uit over hoe jeugdigen en gezinnen beter geholpen kunnen worden met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de 24-uursessie zorglandschap die plaatsvond op 11 en 12 juli 2017, waarbij alle bovengenoemde groepen vertegenwoordigd waren. In het statement wordt de noodzaak en urgentie omschreven om op de volgende drie aandachtspunten op te treden:

In het statement staat opgenomen dat alle deelnemers van de 24-uurssessie de uitkomsten actief uit zullen dragen en tijd en energie investeren om de afspraken te realiseren.

Vernieuwingen regio 2018

De drie aandachtspunten sluiten goed aan bij de vernieuwingen die op de planning staan voor de specialistische jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland. Per 1 januari 2018 komt in de Regio het gezin centraal te staan, met het perspectief van de jeugdige voorop. Daarnaast zal er per gezin één specialistische zorgaanbieder aanspreekpunt en hoofdverantwoordelijke zijn, ter bevordering van de ketensamenwerking.

Bekijk het statement

Lees hier het volledige statement van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) namens alle jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches.