logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 26 september 2017

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die op Prinsjesdag 2017 als onderdeel van de Rijksbegroting naar de Tweede Kamer is gestuurd is jeugdhulp een belangrijk onderwerp. Aan het doel van de decentralisatie, wordt door gemeenten hard gewerkt aan: ‘lokaal maatwerk, zodat zorg en ondersteuning aansluiten bij wat mensen daadwerkelijk nodig hebben.’ Er zijn al veel goede voorbeelden waar de zorg, laagdrempelig en dichtbij de cliënt wordt aangeboden. Wel wordt aandacht gevraagd voor de stijgende administratieve lasten. Het ministerie werkt aan aanpassingen in de wet om deze lasten drastisch te laten afnemen.

Vernieuwing jeugdhulp

Op dit moment zijn de gemeenten en aanbieders hard aan het werk om de jeugdhulp verder te optimaliseren zo ook in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Samen met de aanbieders wordt gewerkt aan de overgang van 2017 naar 2018. Het moment dat de bekostiging van de zorg anders gaat verlopen. Dit betekent voor de aanbieders en gemeenten een flinke administratieve aanpassing. Gezinnen en jeugdigen merken er echter niets van aangezien de continuïteit van zorg is gegarandeerd.

Landelijke wijzigingen

Op landelijk niveau wordt niet alleen gewerkt aan een wetsaanpassing om de administratieve lasten te verlagen, ook worden workshops aangeboden aan gemeenten en aanbieders om de overgang van 18- naar 18+ beter te begeleiden. Daarnaast wordt integraal werken in de wijken gestimuleerd en is de Transitie Autoriteit Jeugd met een jaar verlengd zodat de continuïteit van zorg niet onder druk komt te staan. Ook wordt de Kindertelefoon vanaf 2018 op landelijk niveau gefinancierd om de continuïteit te borgen en worden de acties uit het Actieplan Pleegzorg in 2018 uitgevoerd, zodat zoveel mogelijk kinderen in een veilig thuis kunnen opgroeien.

Beleidsarme begroting

Op dinsdag 19 september heeft de minister van Financiën de Miljoenennota, Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit jaar zijn de stukken beleidsarm omdat er nog geen nieuw kabinet is. De voorgestelde begroting is derhalve een voortzetting van beleid van het huidige kabinet van VVD en PvdA. De verwachting is dat tijdens de behandeling van de begrotingen per ministerie door het nieuwe kabinet nog flinke wijzigingen worden aangebracht.