logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 25 september 2017

De regio is afgelopen 13 september akkoord gegaan met het convenant woonplaatsbeginsel. De VNG heeft alle jeugdregio’s recent het verzoek gedaan om dit convenant te ondertekenen.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders ervaren in de praktijk veel problemen bij de uitvoering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Daarom hebben de jeugdregio’s in een convenant een aantal praktische afspraken gemaakt om – per direct – de grootste administratieve problemen te verminderen.

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp. De huidige wetgeving leidt in de praktijk tot veel administratief gedoe. Het convenant regelt – binnen de huidige wetgeving – dat de continuïteit van de zorg en de betaling aan de jeugdhulpverleners voorrang krijgen, en niet de administratieve regels. Hoe dit wordt uitwerkt binnen de regio zal nader worden bepaald.