logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 25 oktober 2017

Afgelopen tijd volgden lokale teams trainingsdagen en starten sommige gemeenten met pilots. We spraken met de gemeenten Zaanstad, Waterland en Landsmeer over hun ervaring.

Trainingsdagen

Afgelopen juli beten Waterland en Landsmeer het spits af met de training Nieuwe werkwijze Jeugd 2018. Volgens hen zit “de kracht van de vernieuwingen hem in de versimpeling en de efficiëntere organisatie van de jeugdhulp. De regie zal meer bij de ouders komen te liggen.” Tijdens de eerste dag werd hierop ingezoomd; het contact met de ouders stond centraal. De professionals van de lokale teams oefenden onder andere met verschillende invloedstijlen, ethische dilemma’s, en weerstand van ouders. Op dag twee focusten de professionals zich op het contact met jeugdhulporganisaties. Ze oefenden met SPIC en het perspectiefplan. Deze dag sloot volgens de deelnemers beter aan bij de vernieuwingen. Alle lokale teams van de gemeenten volgen de trainingsdagen, deze worden gegeven door InHolland en de Hogeschool van Amsterdam.

Pilot Zaanstad

De lokale teams van de Gemeente Zaanstad oefenen sinds september samen met een gecertificeerde instelling en jeugdhulporganisaties. Op casusniveau stemmen zij samen af welk SPIC het beste past, en doen de alle partijen ervaring op met de nieuwe rollen en taakverdeling. Tijdens de pilot werken de professionals met het perspectiefplan (samen met het gezin), krijgt het hoofd- en onderaannemerschap nog meer vorm en maken zij afspraken over regie en rolverdeling. De pilot in Zaanstad loop van september tot aan de kerst.