logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 20 november 2017

De gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk overeenkomsten gesloten met achttien aanbieders van dyslexiezorg 2018 en verder. De dyslexiezorg sluit aan bij de werkwijze in de regionale specialistische jeugdhulp 2018 en verder. Een symbolische ondertekening door de directeuren Jeugd van de veertien gemeenten en de directeuren van dyslexie aanbieders vond op feestelijke wijze plaats op 15 november 2017.

Tekst gaat verder onder afbeeldingen

Optimale dyslexiezorg voor kind én gezin

Samen werken aanbieders dyslexiezorg en de veertien gemeenten aan het tijdig bieden van de beste dyslexiezorg aan kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Zo kunnen zij met een zo optimaal mogelijk resultaat hun schoolloopbaan doorlopen. Hierbij wordt afgestemd op de individuele zorgbehoefte van het kind en rekening gehouden met omgevingsfactoren van het kind én het gezin.

Aansluiting bij specialistische jeugdhulp 2018

Uitgangspunt is dat dyslexiezorg, daar waar mogelijk, aansluit bij de inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2018. Zo wordt er o.a. aangehaakt op dezelfde administratieve processen en kan er in een later stadium samen met de gecontracteerde partijen een model van monitoring- en resultaatsturing worden ontwikkeld.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Contractering dyslexiezorg

Voor de diagnostiek en behandeling van EED bij kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar zijn in 2017 raamovereenkomsten gesloten met achttien gekwalificeerde dyslexiezorgaanbieders. De overeenkomsten zijn vanaf 1 januari 2018 en voor een periode van 2 jaar met optie tot verlening voor drie jaren. Jaarlijks is er een moment dat nieuwe aanbieders zich kunnen inschrijven mits ze voldoen aan de gestelde (minimum) eisen. Uit deze groep met aanbieders hebben ouders en scholen de vrijheid om te kiezen met welke aanbieder zij in zee gaan. De gecontracteerde dyslexie aanbieders zijn vanaf januari te vinden op de website ikzoekjeugdhulp.nl.

Financiering

Voor de gecontracteerde dyslexiezorg gelden vanaf 2018 twee tarieven: Voor diagnostiek 1200 euro en voor behandeling 3700 euro. Gecontracteerde dyslexieaanbieders krijgen de rekening voor diagnostiek uitbetaald na afsluiting diagnostiek-traject. Voor de behandeling geldt dat gemeenten bij start van de zorg 70% van het totale bedrag voor behandeling betalen en de resterende 30% na beëindiging van het zorgtraject.

Op de pagina Jeugdhulporganisaties en ikzoekjeugdhulp.nl staat het overzicht van alle gecontracteerde aanbieders dyslexiezorg.