logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 december 2017

De verwijsindex MULTIsignaal is een waardevol instrument in de jeugdhulpverlening. Onder het motto ‘Maak jezelf zichtbaar’ brengen de veertien samenwerkende gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland het instrument deze week extra onder de aandacht bij professionals die werken met kinderen en jongeren van 0-23 jaar.

MULTIsignaal is een waardevol hulpmiddel voor vroegsignalering. Het geeft een professional de gelegenheid zichzelf in een vroeg stadium – wanneer er alleen nog zorgen zijn – zichtbaar en vindbaar te maken als betrokken bij een kind of jongere. Naast de vroegsignalering zijn er méér redenen om het instrument te gebruiken. Zo worden ook professionals die zijn betrokken bij hetzelfde gezin gematcht en kunnen jeugdigen die naar een andere regio verhuizen in beeld blijven. Niet onbelangrijk: de verwijsindex matcht over de domeingrenzen heen: welzijn, zorg en onderwijs.

De verwijsindex is een instrument uit de Jeugdwet. Klik hier voor meer informatie over de waarde, het gebruik en de organisatie van de verwijsindex, of kijk op MULTIsignaal.nl. In het kader van de actie ‘Maak jezelf zichtbaar’ krijgen de accounthouders bij MULTIsignaal een kleine attentie en een kaart waarop in het kort de redenen om MULTIsignaal ook daadwerkelijk in te zetten, worden toegelicht.