logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 februari 2018

De jeugdhulp in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland wordt per 1 januari 2018 ingekocht op basis van het gewenste resultaat voor de jeugdige. Dit houdt in dat jeugdhulp niet langer op basis van producten en aantal behandelingen wordt ingekocht, maar om het gewenste resultaat te bereiken. Een belangrijk onderdeel hiervan is Sturen op Resultaat. In 2017 zijn de regio en geïnteresseerde jeugdhulporganisaties van start gegaan met de harmonisatie van cliëntervaringsonderzoek. De harmonisatie heeft betrekking op de gemeentelijke cliëntervaringsmonitor (CEM), de monitor aansluiting jeugdhulp-onderwijs en Sturen op Resultaat. De (Exit-) vragenlijsten die de jeugdhulpaanbieders gebruiken, zijn bij de harmonisatie eveneens meegenomen.

De vijf sessies hebben geleid tot een concept vragenlijst voor gezinnen en jongeren. In de vragenlijst zijn zowel de CEM, aansluiting op onderwijs-jeugdhulp en SOR geïntegreerd. De vragenlijst bestaat uit tien vragen over de toegang, autonomie, samenwerking en resultaat. Van november 2017 tot en met januari 2018 is deze vragenlijst getest. Ruim 30 jeugdhulpaanbieders, jongeren, ouders/verzorgers, professionals en cliënt-raden hebben hieraan deelgenomen. Momenteel worden de uitkomsten van de test en feedback verwerkt, naar verwachting ligt begin april de definitieve CEM+ vragenlijst klaar. De manier waarop de vragenlijst uitgezet en afgenomen gaat worden wordt ook nog uitgewerkt.

Binnenkort verschijnt op de documentenpagina op zorgomregioamsterdam.nl de factsheet Sturen op Resultaat met meer informatie voor jeugdhulpaanbieders.