logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 1 maart 2018

Begin april 2018 vindt een landelijke update plaats in het berichtenverkeer. De update heeft implicaties voor gemeenten, jeugdhulporganisaties en de ondersteunende softwareleveranciers. Per 3 april 2018 is de nieuwe  iJw 2.2 van kracht en het voorgaande iJw bericht 2.1 verouderd. Het iJW refereert naar de landelijk vastgestelde informatiestandaard voor berichtenverkeer in de uitvoering van de Jeugdwet (Jw). Op de website van het Zorginstituut Nederland staat meer informatie over de reden van de implementatie en de bijbehorende planning. De regio adviseert alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties om dit zo snel mogelijk door te geven aan de softwareleverancier. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de planning: zo ligt het berichtenverkeer stil van 29 maart tot 3 april en kunnen jeugdhulporganisaties op een gegeven moment geen gebruik meer maken van verouderde berichttypen (iJW 2.1).

Ter verduidelijking van de planning onderstaande afbeelding (ook beschikbaar als download):