logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 26 april 2018

Update: inmiddels is het vernieuwde administratieprotocol gepubliceerd. Het addendum is hierin verwerkt. Download de vernieuwde versie op de pagina Administratieprotocol, lees hier meer over de vernieuwde versie.

Tijdens het verwerken van de eerste declaraties over 2018 is een onvolkomenheid aan het licht gekomen binnen het administratieprotocol. Het betreft de te gebruiken tijdeenheid bij het declareren van duurzame trajecten. Dit is besproken met technische ondersteuning binnen de regio en een aantal jeugdhulporganisaties en heeft geresulteerd in een addendum op de huidige versie van het administratieprotocol. Helaas kan het addendum een aanpassing veroorzaken binnen de administratie van zowel gecontracteerde jeugdhulporganisaties als de veertien regiogemeenten. Het addendum sluit aan bij de vastgestelde richtlijnen van de iJW-berichten. De ingangsdatum van het addendum is vastgesteld op 1 mei 2018.

Naast de publicatie van het addendum werkt de regio tegelijkertijd aan een reguliere nieuwe versie van het administratieprotocol. Dit addendum loopt vooruit op de aangepaste versie zoals die komende zomer gepubliceerd wordt. De inhoud van het addendum zal dan ook terug keren in deze versie van het administratieprotocol. Jeugdhulporganisaties hebben op de regiobijeenkomst van 12 april 2018 de mogelijkheid gehad om suggesties voor aanpassingen aan te leveren.

Download het addendum op de pagina Administratieprotocol.