logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 18 juli 2018

Per 19 juli gaat het vernieuwde administratieprotocol in. De aangebrachte wijzigingen zijn ter verduidelijking van voorgaande versie 1.10, met als doel om de processen tussen jeugdhulpaanbieders en regiogemeenten efficiënter te laten verlopen. De aangepaste versie heeft geen  proceswijzigingen voor jeugdhulpaanbieders en regiogemeenten tot gevolg. Download het vernieuwde administratieprotocol op deze pagina.

De belangrijkste veranderingen op rij:

Totstandkoming vernieuwde versie

Het vernieuwde administratieprotocol is in samenwerking met verschillende jeugdhulpaanbieders en regiogemeenten tot stand gekomen. In gezamenlijk overleg zijn alle ingebrachte wijzigingsverzoeken besproken. Per verzoek is een advies uitgebracht, sommige van deze verzoeken zijn om verschillende redenen (nog) niet overgenomen. Dit betreft een aantal verzoeken die beleidsmatig verder uitgewerkt worden, in het najaar is hier meer duidelijkheid over.

Het eerdere gepubliceerde addendum is verwerkt in de nieuwe versie.