logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 25 september 2018

Afgelopen donderdagmiddag 20 september is bij de 14 regiogemeenten een brief naar de gemeenteraden verspreid met een terugkoppeling over gesignaleerde trends en ontwikkelingen van de vernieuwde werkwijze specialistische jeugdhulp. Hierin is onder andere opgenomen dat het jeugdhulpstelsel lijkt af te stevenen op een forse financiële overschrijding. De nieuwe bekostigingssystematiek en de administratie zorgen nog voor veel onzekerheid, maar het gaat om een bedrag dat in regioverband op kan lopen tot maximaal € 33 miljoen in 2018.  Met dit bericht informeren wij u over de strekking van de raadsbrieven. Alle gecontracteerde aanbieders hebben onderstaand bericht ook per mail ontvangen.

Samenvatting van de gedeelde informatie

Positieve ontwikkelingen

We zien een positieve ontwikkeling als het gaat om het aantal gezinnen dat de weg weet te vinden naar jeugdhulp:

Ontwikkelingen waarop moet worden bijgestuurd

Daarnaast zijn er ook trends gesignaleerd waarop bijsturing nodig is. De belangrijkste zijn:

Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat de regio kampt met een overschrijding van maximaal 33 miljoen. De aankomende periode wordt scherper waar de overschrijding op uitkomt. Duidelijk is dat de overschrijding met name zit in de verwijzingen naar segment C. Vandaar dat de regio de afgelopen maanden intensief heeft samengewerkt met de bestuurders van aanbieders segment C. Vastgesteld is dat de gezamenlijke uitgangspunten van het nieuwe stelsel door verwijzers en aanbieders van jeugdhulp als een goede richting wordt gezien. Gemeenten en aanbieders nemen samen de verantwoordelijkheid in het vinden van oorzaken en het oplossen van de overschrijding.

Maatregelen

Om de overschrijding niet verder te laten oplopen zijn maatregelen getroffen. Deze zijn grotendeels van invloed op aanbieders Segment C. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Werkinstructies segment C

Aanbieders van segment C hebben werkinstructies ontvangen n.a.v. de maatregelen. Op deze pagina staan alle actuele documenten.

 

Voor vragen over bovenstaand bericht of hieruit voortvloeiende berichtgeving in de media kunt u contact opnemen met het Regionaal Ondersteuningsteam via het contactformulier of per mail.