logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 8 oktober 2018

UPDATE: de inschrijfronde is inmiddels gesloten!

De regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk dyslexiezorg in. Het betreft de inkoop van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) bij kinderen op de basisschool in de leeftijd van 7 – 13. Op deze pagina vindt u informatie over de tweede inschrijfronde dyslexiezorg.

Start inschrijfronde

De tweede inschrijfronde voor de contractering van Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg 2019 start op 9 oktober 2018 en sluit op 1 november 2018 om 13.00 uur. Deze inschrijfronde verschilt niet van de eerste inschrijfronde en is gebaseerd op de oorspronkelijke inkoopdocumenten met bijlagen. Op de algemene inkooppagina staat het inkoopdocument voor dyslexiezorg.

Hoe kunt u zich inschrijven?

De inkoop loopt via het digitale platform Negometrix.com. Voor deze inschrijfronde gaat u naar deze pagina op Negometrix. Alleen als de inschrijfronde ‘open’ staat, kunt u zich hiervoor inschrijven. Om te kunnen inschrijven dient u een account aan te maken voor Negometrix.com.

Achtergrondinformatie dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en vanaf deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit geldt ook voor dyslexiezorg. De inschrijfronde Dyslexiezorg betreft de inkoop van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) bij kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar. Jaarlijks is er een moment dat nieuwe aanbieders zich kunnen inschrijven bij de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, mits ze voldoen de aan de gestelde (minimum) eisen.

Optimale dyslexiezorg voor kind én gezin

De veertien samenwerkende gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben de ambitie om alle kinderen met EED tijdig de beste dyslexiezorg te bieden zodat zij met een zo optimaal mogelijk resultaat hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. Het is van belang dat de dyslexiezorg is afgestemd op de individuele zorgbehoefte van het kind en er rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren van het kind én het gezin.

Raamovereenkomsten

Met de aanbesteding selecteren en contracteren de samenwerkende gemeenten dyslexiezorgaanbieders die deze ambitie helpen waar te maken. Dit doet de regio door het sluiten van regionale raamovereenkomsten met gekwalificeerde dyslexiezorgaanbieders  voor een periode van 2 jaar met 3 optiejaren vanaf 1 januari 2018. Jaarlijks is er een moment dat nieuwe aanbieders zich kunnen inschrijven mits ze voldoen de aan de gestelde (minimum) eisen. Uit deze groep met aanbieders hebben ouders en scholen de keuzevrijheid om te kiezen met welke aanbieder zij in zee gaan.

Aansluiting bij specialistische jeugdhulp 2018

Uitgangspunt is om dyslexiezorg, daar waar mogelijk, aan te laten sluiten bij de inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2018. Zo wordt o.a. aangehaakt op dezelfde administratieve processen en kan er in een later stadium samen met de gecontracteerde partijen een model van resultaatsturing en –financiering worden ontwikkeld.

Heeft u vragen?

Alle vragen over de werking van het platform Negometrix.com stelt u aan de servicedesk van Negometrix.com: tel: +31(0)852084666, email: servicedesk@negometrix.com.

Voor overige vragen, neem contact op via het contactformulier.