logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 1 november 2018

Eind september deelden we het nieuwsbericht dat gemeenten en aanbieders gezamenlijk werken aan een aanpak voor de geprognosticeerde kostenoverschrijding. Hierover is in oktober 2018 een nieuw bestuurlijk overleg geweest en met dit nieuwsbericht deelt de regio de uitkomst daarvan. De veertien gemeenteraden zijn hierover per raadsbrief geïnformeerd.

De uitgangspunten van het nieuwe stelsel voor specialistische jeugdhulp worden gezien als een goede richting. Alle partners, gemeenten en aanbieders, onderschrijven het uitgangspunt dat hulpverleners moeten kunnen doen wat nodig is om de resultaten die door ouders en jeugdigen zelf zijn gesteld, te kunnen behalen. Kinderen en gezinnen krijgen de hulp waarmee zij echt geholpen zijn.

Financiële afwikkeling 2018

Gemeenten en alle gecontracteerde aanbieders segment C hebben afgesproken om op werkelijke kosten over 2018 af te rekenen. KPMG heeft met deze aanbieders nogmaals scherp gekeken naar de werkelijke kosten per aanbieder en die in kaart gebracht. Hierdoor komt de eerder genoemde overschrijding van € 33 miljoen ten opzichte van het budget dat gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland beschikbaar hebben voor de jeugdhulp, uit rond € 28 miljoen. Voor dit bedrag zijn door aanbieders werkelijke kosten gemaakt vanwege implementatiekosten, het inregelen van het nieuwe stelsel en door landelijke trends zoals de toename van het aantal kinderen dat voorheen via de Wet langdurige zorg (Wlz) werd geholpen.

Gemeenten en aanbieders hebben afgesproken om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor dit resterende tekort. Over de invulling hiervan maken gemeenten met elke aanbieder afzonderlijk afspraken. Dit proces wordt 10 december 2018 afgerond.

Aanvullende maatregelen 2019

Voor 2019 worden tussen de gemeenten en de aanbieders segment C aanvullende afspraken gemaakt om een overschrijding te voorkomen en om de tijd te nemen om ons de uitgangspunten van de nieuwe werkwijze eigen te maken:

Ondanks deze maatregelen blijft het uitgangspunt dat jeugdigen en gezinnen de hulp die nodig is blijven krijgen en dat het aan de professionals is om met het gezin te bepalen welke vorm van hulp het beste past.

Vertrouwen

Met deze maatregelen en afspraken komt weer rust in het proces, zodat het jeugdstelsel uitwerkt zoals bedoeld. Gemeenten en aanbieders hebben hun vertrouwen uitgesproken en de toezegging gedaan dat in 2019 geen herhaling van de huidige overschrijding te zien zal zijn.

Werkinstructies segment C

Aanbieders van segment C hebben werkinstructies ontvangen n.a.v. de maatregelen. Op deze pagina staan alle actuele documenten.