logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 maart 2019

Code 81 (Benodigde tijdsduur of tijdonafhankelijk) geeft u momenteel mee bij het aanleveren van declaraties van trajecten met de intensiteiten Intensief en Perspectief. Dit is conform het Administratieprotocol Specialistische Jeugdhulp dat op dit moment geldt. In de nieuwe iJW release is deze code niet als optie opgenomen en kan zodoende na de implementatie van release 2.3 niet meer gebruikt worden. Vooruitlopend op de nieuwe versie van het Administratieprotocol, welke op korte termijn gepubliceerd wordt, en omdat u moet weten welke code u moet gebruiken bij het declareren van Niet Duurzame zorgtrajecten, geven wij u binnen dit bericht aan wat de code-eenheid is die u vanaf 1 april 2019 moet gebruiken.

De code-eenheid die u vanaf 1 april moet gebruiken bij het declareren van zorgtrajecten met de intensiteiten Intensief en Perspectief is code 83: Euro’s