logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 15 mei 2019

Het ROT publiceert met trots versie 3.1 van het Administratieprotocol Jeugdhulp 2019. Het protocol is in samenwerking met aanbieders van specialistische jeugdhulp en gemeenten uit de regio tot stand gekomen. Het document is herschreven naar aanleiding van de landelijke release 2.3 betreffende de berichtenstandaard en de maatregelen die door de regionale Taskforce zijn genomen in de zomer van 2018. Beide onderwerpen zijn van invloed op het regionale administratieve proces: het proces dat het toewijzings- en declaratieproces beschrijft voor jeugdhulpverleners en gemeenten binnen de regio.