logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 3 juli 2019

Vanuit de ambitie om kinderen gezond, veilig en zo thuis mogelijk op te laten groeien, zijn er negen projecten gestart. Gezamenlijk geven ze de transformatie vorm. Dit keer staat project drie “Afbouw JeugdzorgPlus” centraal.

We willen heel graag manieren vinden om dwang en drang te reduceren – wetende dat de ‘harde hand’ uiteindelijk niet gaat helpen. Het project Afbouw JeugdzorgPlus is in maart 2019 van start gegaan. Wat gaan we binnenkort doen?

De verkennende fase is inmiddels afgerond, een projectplan ligt klaar en de voorstellen worden nu geconcretiseerd. Het doel is professionals te ondersteunen bij de veranderingen en experimenten die bijdragen aan reductie van dwang en de-escalatie.

Wat gaan we binnenkort doen?