logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 3 juli 2019

Wat is de urgentie om een kind uit huis te plaatsen? Hoe loopt dit proces? Wat gaat goed en wat moet beter? Welke partijen zijn betrokken bij analyse en uitvoering? Welke experts hebben interessante informatie om te delen? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Welke rol speelt data/ technologie of welke rol kan het spelen? Deze vragen en meer kwamen de ontwerpbijeenkomst op 16 mei. Professionals van verschillende organisaties gingen die dag met elkaar aan de slag.  Hoe kijken deelnemers terug op deze sessie?

Simone Hordijk, gedragswetenschapper, 10 voor toekomst, Leger des Heils
“Ik ben blij met deze bijeenkomst. Fijn dat we met elkaar bedenken hoe we het gaan aanpakken. Dat niet ieder voor zich iets gaat doen. Er is nu ruimte om samen invulling te geven aan dit project. Ook is het goed om kennis te delen met elkaar. Zo hoorde ik bijvoorbeeld dat er ook parttime pleegzorg is. Waar ik me zorgen om maak? Ja, dat is toch de financiering. Dat hoor ik ook om me heen”.

Ineke Eckhardt, projectleider pleegzorg, extra thuis en Boddaert 2.0, Family Support
“Kijk naar wat er al is. Er is in de loop van de tijd al zoveel ontwikkeld. Heel Noord Holland is bijvoorbeeld getraind op Signs of Safety, een bewezen effectieve methode. En ik denk aan Eigen Kracht conferenties, familieberaden. Allemaal heel goed. Ik ben er even uit geweest, maar ik vraag me af wat daar mee is gebeurd. Het antwoord is waarschijnlijk dat er minder geld voor is, want het zijn intensieve methodieken.  Het gaat er om de eigen kracht van de gezinnen en de families te versterken.  Door het inzetten van deze methodieken werk je ook samen in de keten.”

Silke Bruil, accountmanager, de Viersprong j-ggz.
“Vroegtijdige interventie is echt belangrijk. Lokale teams, consultatiebureaus, huisartsen kunnen signaleren en moeten als ze die expertise niet hebben, al in een vroege fase een beroep doen op ons specialisten voor consult. Wanneer ouders problemen hebben en het gaat met de kinderen op het oog nog goed, hou ze in het oog, hoe eerder je erbij bent, hoe beter. In duurzaamheid van zorg, maar ook kostenbesparend”.

Silvana Bos, strategisch adviseur en teammanager Jeugdbescherming Regio Amsterdam
“Problemen in gezinnen worden vaak bepaald door problemen van ouders. En ja, er is al veel ontwikkeld. Tegelijkertijd is het de kunst om niet alleen vanuit het bestaande te denken, en te zoeken naar integrale systeemgerichte alternatieven om het aantal uithuisplaatsingen terug te brengen.  Dus vernieuwing is nodig. Wat zou helpen is dat jeugdhulp en volwassenenzorg integraal worden aangeboden in de wijk waar het kind woont.  Het is belangrijk om rekening te houden met alle stressfactoren die maken dat ouders hun ouderrol niet kunnen vervullen. Daarbij denk ik niet alleen aan verslaving of psychische problemen maar ook aan bijvoorbeeld armoede die vaak van generatie op generatie wordt overgedragen”.

Anita Visscher, projectleider Programma Transformatie
“Voor de eerste pijler van het project ‘Zo thuis mogelijk” gaan we aan de slag om het aanbod van pleegzorg en gezinshuizen passend te maken voor de toekomstige vraag. Voor de tweede pijler, ‘Het voorkomen van uithuisplaatsingen’ is afgelopen jaren al heel veel is gedaan. En hoe kunnen we het geleerde breder benutten en waar kan het geïmplementeerd worden? En wat hebben professionals nodig om de kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien?
De komende periode wil ik hier graag in werkgroepen mee aan de slag. Ook met casusanalyses om te leren hoe we kinderen zo mogelijk weer naar huis krijgen. En met het versterken van pleegzorg en voorkomen crisissen en crisisplaatsingen”. “Het is ook belangrijk om te onderzoeken hoe we het sociaal netwerk beter kunnen benutten en hoe we de gehele leefomgeving van een kind kunnen betrekken, hoe traumabehandeling voor uit huis geplaatste kinderen ingezet kan worden. “

Meer weten?
Heb je interesse om mee te doen om in gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat we over twee jaar aanzienlijk minder kinderen uit huis geplaatst hebben, laat het weten!
Mail naar projectleider Anita Visscher A.Visscher@amsterdam.nl