logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 17 oktober 2019

“De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SVP’er) brengt specifieke deskundigheid mee. Dat is heel waardevol, gezien de complexiteit van onze gezinnen.”

Aan het woord is Tamara Dirksen, gezinsmanager bij Jeugdbescherming.

Zij vindt de SPV’er een aanwinst voor ouders én hun kinderen.

 

Ouders accepteren doorverwijzing sneller

“Paul schat snel in of er mogelijk sprake is van psychiatrische problemen bij de opvoeder(s). Als SPV’er van de GGD weet hij precies welke mogelijkheden de volwassen hulpverlening biedt. Hij kan het ook voor ouders begrijpelijk maken, waardoor ze een doorverwijzing sneller accepteren. Dat maakt het inschakelen van hulp makkelijker. Inmiddels is ook Jan, een tweede SPV’er, bij Jeugdbescherming gestart.”

Juiste hulp

SPV’ers Paul Teixeira en Jan Woudwijk zijn een waardevolle aanvulling op de teams van Jeugdbescherming. Gezinsmanager Tamara legt uit waarom: ”Een moeder in een van mijn gezinnen kampte met een ernstig trauma. Zij was daardoor minder goed in staat voor haar kinderen te zorgen. Eerdere hulpverlening was op niets uitgelopen, omdat ze vaak niet verscheen. Paul kende een instantie die bij haar aan huis de juiste hulp kon verlenen. Hij zorgde ervoor dat ze snel bij de GGZ terecht kon.”

Effect op de kinderen

“Het kijken naar de psychische gezondheid van ouders gaat niet alleen om het vaststellen van een eventuele stoornis. Het gaat over de psychische gezondheid van de ouders en hoe wij als professionals hiervoor kunnen zorgen. Op het moment dat de psychische gezondheid in het geding is, heeft dit altijd effect op de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Door goed voor ouders te zorgen, kunnen wij goed voor kinderen zorgen. En als ouders gezonder zijn, zullen hun kinderen veiliger opgroeien. En hierdoor hun kinderen ook weer. Hiermee voorkomen we dat de problemen van generatie op generatie overgaan.

Mijn collega’s en ik ervaren de aanwezigheid van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige echt als een meerwaarde in onze begeleiding van gezinnen.”

Bij het project Innovatieve Psychiatrie gaat het om het inzetten van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) bij all teams van de jeugdbescherming. Ouders die met de jeugdbescherming te maken krijgen, krijgen begeleiding door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Lees meer over het project Innovatieve psychiatrie