logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 1 november 2019

De gemeente Amsterdam heeft deze week besloten aan te koersen op een nieuwe contractering specialistische jeugdhulp segment C per 2021 om die op een andere manier te kunnen organiseren en bekostigen.

De 14 gemeenten van de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland kopen sinds 2015 samen de specialistische jeugdhulp in. De afgelopen periode hebben de gemeenten gekeken hoe ze jeugdhulp in hun eigen regio zo goed mogelijk kunnen organiseren en betaalbaar kunnen houden. Met als uitgangspunt: passende, duurzame hulp voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Die verkenning leidt tot een koerswijziging.

Koers regio Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland  houdt voor de komende periode vast aan het huidige jeugdhulpstelsel. Deze gemeenten ervaren dat het huidige stelsel werkt en zien positieve ontwikkelingen in sturing en bekostiging. Samen met de aanbieders wil de regio de tijd nemen om te kijken naar kansen en verbeterpunten, die helpen om de hulp aan jeugdigen en gezinnen nog beter te regelen. Ook willen gemeenten meer rust in het stelsel voor verwijzers en aanbieders. Het voornemen is om de contracten in 2021 met een jaar te verlengen tot 2022. In 2021 gaat de regio de specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteden.

Koers  Amstelland-gemeenten

De Amstelland-gemeenten vinden het van groot belang om de zorg voor de jeugd en de lokale uitdagingen, leidend te laten zijn bij de inrichting van het jeugdhulpstelsel. De verwijzers, aanbieders en samenwerkingspartners zijn daarbij essentieel evenals samenhang in de regio. De gemeente Amstelveen en Aalsmeer hebben de voorkeur om de huidige contracten te verlengen en het stelsel door te ontwikkelen. De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel beraden zich op de keuze ten aanzien van de koerswijziging van Amsterdam en de doorontwikkeling  van het stelsel.

Koers Amsterdam

Voor Amsterdam is een stelselwijziging noodzakelijk om tot een passend financieel en inhoudelijk jeugdstelsel te komen. De financiële tekorten op jeugdhulp lopen op en daarnaast ervaart Amsterdam dat door de grootte van de stad de toepassing van het huidige jeugdhulpstelsel te ingewikkeld is.  Amsterdam koerst daarom op een nieuwe contractering per 1 januari 2021. Met minder aanbieders in het C segment en een andere vorm van financiering. Dat biedt ook de mogelijkheid de administratieve lasten te verlagen. Bovendien kan Amsterdam zo werken aan betere samenhang van het jeugdstelsel binnen het gehele Amsterdamse sociale domein.

Hoe verder

Alle 14 gemeenten zien, ondanks de koersverschillen, als vanzelfsprekend het belang om met elkaar en zorgaanbieders op te blijven trekken bij het vormgeven van jeugdhulp. We blijven met elkaar in gesprek om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het jeugdhulpstelsel in de verschillende regio’s de komende jaren beter kunnen organiseren.