logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 5 november 2019

Voorkant rappport Preventieve Jeugdbescherming

Ongeveer de helft van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen kijkt positief terug op het gevolgde traject van preventieve jeugdbescherming. Zij werkten vrijwillig samen met een gezinsmanager en de verwijzer (en eventueel andere hulpverleners) om de veiligheidssituatie van de kinderen in het gezin duurzaam te verbeteren. Zonder dus een juridische maatregel zoals een ondertoezichtstelling.

 

 

De gedachte achter preventieve jeugdbescherming is dat wanneer een gezin vrijwillig en samen met hulpverleners aan de slag gaat, daadwerkelijke verandering tot stand komt met een blijvend resultaat.
Bij 70 procent van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen is er vanaf de start sprake van preventieve jeugdbescherming. Bij 55 procent van de gezinnen blijft dit vrijwillig kader tot aan het eind van de begeleiding het enige kader.
Een evenwichtige verdeling van positieve en negatieve ervaringen onder gezinnen is gezien de complexiteit van de problematiek bij deze gezinnen een beeld dat aansluit op de dagelijkse realiteit. Gegeven de beelden die bestaan over jeugdbescherming is het beter dan verwacht.

Narratief onderzoek

Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam lieten door onderzoeksbureau SenseGuide onderzoeken hoe ouders deze werkwijze ervaren, met name op het gebied van vrijwilligheid, samenwerken met de gezinsmanagers en bekendheid met klachtroutes. Er is gekozen voor een narratief onderzoek: gezinnen en gezinsmanagers vertellen vrijuit over wat ze hebben meegemaakt en duiden dit vervolgens door het beantwoorden van vragen over hun ervaring.

Vanuit geïnterviewde gezinnen zijn er aanbevelingen gedaan die de werkwijze binnen de preventieve jeugdbescherming doorontwikkelen.  Bijvoorbeeld om in elk gesprek (en niet alleen in het eerste gesprek) te bespreken in welke fase van de begeleiding het gezin zit en wat de vervolgstappen zijn.

Werkconferentie

Het onderzoeksrapport wordt besproken tijdens de (besloten)  landelijke werkconferentie Preventieve Jeugdbescherming op 25 november. Het doel is dat deze werkwijze landelijk navolging krijgt.

Meer weten?

Hier kun je het Onderzoeksrapport deel 1 Samenvatting én het Onderzoeksrapport deel 2 Methode en onderzoeksresultaten downloaden.