logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 9 december 2019

Het is op dit moment (geschreven in april 2021) niet mogelijk om een contract af te sluiten met de gemeente Amsterdam voor jeugdhulp in segment B (enkelvoudige problematiek). De 14 regiogemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk de jeugdhulp in segment B (enkelvoudige problematiek) reeds ingekocht.

De huidige contracten lopen tot en met 31 december 2021. Voor contracten die lopen vanaf 1 januari 2022 wordt opnieuw aanbesteed. Dit doen zij niet gezamenlijk, maar in vier clusters van gemeentes.

Meer weten over de inkoop voor 2022 in de regio? Kijk hier.