logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 13 december 2019

JIMaanpak ook in regio Amsterdam-Amstelland

Jongeren die iemand hebben die zij in vertrouwen kunnen nemen, presteren beter op school, zitten beter in hun vel en ervaren minder psychische problemen. De JIM-aanpak in de jeugdhulp is hierop gebaseerd. In de regio Amsterdam–Amstelland gaan professionals samenwerken met JIMs.

Natuurlijke mentoren zijn familieleden, buren en kennissen die je stimuleren en op wie je terug kunt vallen. Het blijkt dat jongeren enorm profiteren van natuurlijke mentoren. In de jeugdhulp wordt deze vorm van ‘steun aan elkaar’ uitgevoerd in de JIMaanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Wat kan een mentor betekenen bij het voorkomen van uithuisplaatsing? Wat betekent het voor professionals om met ze samen te werken? De aanpak stelt deze vragen centraal.

Voorkomen uithuisplaatsingen

Stichting JIM krijgt binnen het programma ‘Transformatie Jeugd’ van Amsterdam en regio de mogelijkheid om de JIMaanpak bij verschillende organisaties in de regio Amsterdam-Amstelland te implementeren. Het doel is bijdragen aan het zo thuis mogelijk laten opgroeien van kinderen, bij voorkeur bij eigen ouders en verkorten van hulp. De JIM-aanpak kent positieve resultaten in het voorkomen van uithuisplaatsingen. Het samenwerken met JIMs is een vaardigheid en vraagt om anders werken. Daarom is het noodzakelijk dat professionals goed voorbereid zijn.

Toerusting professionals

Bij De Bascule, Altra, Spirit en De Combinatie is de stichting JIM gestart met het geven van trainingen, JIMtheater en coaching on the job. Naast het hoofddoel – verminderen van het aantal uithuisplaatsingen – heeft iedere organisaties zijn eigen subdoelen zoals bij School2Care en het Purmercollege van Altra die ernaar streven om schooluitval van jongeren terug te dringen. Dit net gestarte project loopt door tot in 2021.

Meer weten? Kijk op onze website