logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 13 december 2019

Eén van de doelen in de transformatie van jeugdzorg is kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. De inzet van pleegouders is daarbij belangrijk. Hoe kun je het werk van pleegouders en professionals versterken?  Een gedetailleerde tijdlijn gaf inzicht.

Tijdlijn

Afgelopen maand analyseerden pleegzorgmedewerkers van Spirit en de Willem Schrikker Groep, jeugdbeschermers en drie pleegouders onder begeleiding van adviseur Siska Fokkema het huidige werk. Zij maakten een tijdlijn die inzicht gaf in wat een gezin zoal meemaakt, hoe de samenwerking met pleegzorg verloopt, wat hen daarin helpt en waar de knelpunten liggen.

Speerpunten

De jeugdhulpprofessionals geven drie belangrijke punten om aan te werken:

Verbeterplan

De opbrengsten gebruiken de jeugdprofessionals en pleegouders als input om deze drie punten aan te pakken en de pleegzorg te versterken. In  2020 zal dat worden uitgevoerd.

Netwerkbijeenkomsten

Intussen is de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP)  in november gestart met het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor pleegouders in de regio Amsterdam-Amstelland. Door onderling contact, het delen van ervaringen en kennis, ervaren pleegouders meer steun.