logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 13 december 2019

In januari 2020 start een sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het team Blijvend Veilig in Amsterdam-Amstelland. Twee SPV-ers maken deel uit van de teams van Jeugdbescherming, maar hoe eerder deze deskundige ingezet wordt in een gezin des te effectiever dat zal zijn. Pieter Bijkerk, projectleider van het project Innovatie psychiatrie legt uit waarom.

Kinderen sneller veilig

“Het is essentieel dat je snel goede hulp kunt bieden,” vertelt Pieter. “Daarom is het belangrijk dat er al vanuit de lokale teams een SPV-er op huisbezoek kan gaan om te beoordelen of er sprake is van psychische problemen van de ouders. Als ouders dan daarin hulp krijgen, zijn de kinderen sneller veilig. Misschien kan zo de inzet van Jeugdbescherming worden voorkomen. Op verzoek van het team Blijvend Veilig start in januari een SPV-er voor 8 uur per week. Het gaat dan niet om iemand die af en toe op de achtergrond meedenkt, maar om een deskundige die het gezin al vroegtijdig ziet en meteen kan screenen. In Zaanstad zijn we nu ook in gesprek om aan één van de vijf jeugdteams een SPV-er te verbinden.”