logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 24 februari 2020

De Top-3-methodiek is gericht op effectief samenwerken aan directe veiligheid in gezinnen en ook aan veiligheid op de lange termijn. De professionals maken samen met het gezin een top 3 van de meest onveilige situaties. Ze kijken welke factoren een risico zijn voor het onveilige gedrag. Zo maken ze samen een concreet veiligheids-, hulpverlenings- en toekomstplan.

Waarom de Top-3-methodiek ?

Janneke Heessels, gedragsdeskundige in het team Blijvend Veilig vertelt: “Deze methodiek sluit aan bij waar we voor staan: het realiseren van blijvende veiligheid in gezinnen. Pas als er voldoende directe veiligheid is, ontstaat ruimte voor verwerking en verandering van de onderliggende problematiek. Is er bijvoorbeeld sprake van partnergeweld? Dan moet dat eerst stoppen. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken dat zodra spanningen oplopen één van de partners een blokje omloopt, om tot rust te kunnen komen en na te kunnen denken.”

Fasering

“De heldere fasering en concrete, gestructureerde aanpak, afgestemd op het gezin helpt om met elkaar prioriteiten te bepalen. We stellen gezamenlijk doelen vast en maken een geïntegreerd plan voor het gezin. Bij Blijvend Veilig geloven we erg in deze systeemgerichte aanpak. We merken dat de Top-3-methodiek onze eigen gesprekken meer focus geeft. In plaats van elkaar proberen te overtuigen, is er nu ruimte voor de  diverse manieren van kijken naar veiligheid.”

Wat is het verschil met hoe je eerst werkte?

“Het team Blijvend Veilig bestaat uit professionals van zes verschillende organisaties die voorheen allemaal op verschillende manieren veiligheid definieerden en op verschillende manieren veiligheidsplannen maakten. We merken dat we de veiligheid in het gezin nu concreter, gerichter en explicieter bespreken en formuleren dankzij de top 3 methodiek. De Top-3-methodiek zorgt zo voor betere veiligheidsplannen.”

Concrete afspraken

“We hebben inmiddels een workshop en een eerste trainingsdag achter de rug. Wat we al proberen toe te passen is dat we heel concreet uitvragen hoe de onveilige situatie eruit zag en wat die situatie gedaan heeft met de gezinsleden. We maken eerst met het team en daarna samen met het gezin en andere betrokkenen veiligheidsvoorwaarden en veiligheidsafspraken. Zo leren we tot steeds betere afspraken te komen. Een hoopgevend voorbeeld is het veiligheidsplan in een gezin met een alcoholverslaafde vader: mijn collega kon afspreken hoe de kinderen geen getuige meer zouden zijn van zijn kwade dronk, zonder de druk dat de verslaving meteen ‘verholpen’ zou moeten zijn. De methodiek is direct toepasbaar, maar oefening baart kunst!”

Opleiders Sander van Arum en Linda Vögtlander