logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 18 maart 2020

Het Coronavirus, de maatregelen om verdere verspreiding hiervan te voorkomen en zieke collega’s leveren vanzelfsprekend veel vragen en zorgen op. Het is een rare tijd die vraagt om een andere, zo goed mogelijke, invulling van ons werk. Ook bij contractmanagers en het ROT komen vragen van contractpartners binnen. We werken aan een overzicht met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Dat wordt gepubliceerd op deze website. Dit overzicht werken we vervolgens regelmatig bij. Voorop staat dat iedereen gehouden is aan de richtlijnen van het RIVM. Op hun website staan deze richtlijnen, actuele informatie en antwoorden op vragen.

Op zoek naar alternatieven
Fysieke afspraken zijn in veel gevallen nu af te raden. Dat is lastig, zeker gezien de vaak kwetsbare doelgroep. Contractpartners hebben verantwoordelijkheid voor kwetsbare doelgroepen die in (acute) problemen komen als begeleiding wegvalt. Daarom is de vraag én de uitdaging om juist voor die cliënten alternatieven te vinden om toch (een deel van) de begeleiding voort te kunnen zetten.

Ook de gemeente heeft een zorgplicht. De contractmanagers van de gemeente horen graag met welke knelpunten contractpartners te maken krijgen en welke stappen u zet in deze moeilijke situatie. Zo houden we overzicht op de ontwikkelingen in het zorglandschap.

Mocht u vragen hebben of krijgen over beroepsaansprakelijkheid, dan kunt u terecht bij uw eigen beroepsvereniging.

Tot slot wensen wij u veel sterkte en gezondheid de komende maanden.

Het Regionaal Ondersteuningteam